01. Janeiro 2030 - 0:00

odstehovat se do las vegas, LAS VEGAS, Terça, 01. Janeiro 2030

prostě se odstěhovat do Las Vegas a užívat si života. Pozdějš vám dojde že to je město hříchů a taky nějakej provedete a to už nám bude okolo 30ti a začnem HAZARD a bude kalba (v blackjacku) XXDD

Terça, 01. Janeiro 2030, LAS VEGAS, odstehovat se do las vegas

Encontre eventos mais interessantes
Obtenha recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não